Sunday, April 1, 2012

Arbetslöshetsprocent - Sverige - TrendcykelArbetslöshetsprocent
Arbetslöshetsnivån anger antalet arbetslösa personer som en procentandel av arbetskraften. Arbetskraften avser det total antalet personer, såväl arbetstagare som arbetslösa.
Mer info »
Land: Sverige
Säsongsvariation: Trendcykel
Justerat för säsongsvariation.
Mer info »

No comments:

Post a Comment