Tuesday, April 24, 2012

Youths 20-24 who are not in education nor in employment - Sweden below OECD averageYouths who are not in education nor in employment
Youths who are not in education nor in employment (As percentage of persons in that age group)
More info »
Youth age groups: 20-24
Youth age groups

1 comment:

  1. Intressant! Men i SCB:s databas (under "Allmän statistik" anges andelen som inte studerar eller arbetar till 21,7 % för åldersgruppen 20-25 år. Visserligen är åldersintervallet något annorlunda, men vad förklarar skillnaden mellan 5,4 och 21,7 procent?

    Vänliga hälsningar

    Christian Lindell, Region Skåne

    ReplyDelete