Wednesday, May 23, 2012

SvD: Hitta rätt ränta med nya kartan

”Världsekonomin som helhet fortsätter att utvecklas relativt väl”. Så skrev Riksbanken i sin senaste penningpolitiska rapport i april. Direktionen beslutade samtidigt att låta reporäntan ligga oförändrad på 1,5 procent.
Riksbanken, med chefen Stefan Ingves, slog fast att man räknade med att skuldkrisen skulle hanteras så att oron på de finansiella marknaderna gradvis avtog. Det skulle i sin tur leda till att förtroendet hos företag och hushåll successivt återvänder, enligt Riksbanken.
Men Ingves och hans vänner var fel ute. Igen, måste man tyvärr tillägga. Sedan april har den europeiska krisen förvärrats. De finansiella marknaderna har skakat, börserna har störtdykt och allt fler pratar nu öppet om ett grekiskt utträde ur valutasamarbetet.

No comments:

Post a Comment