Monday, June 4, 2012

SVT Pejl: Det spelar roll vilka föräldrar du har – se själv hur det ser ut där du bor



SKOLPEJL

måndag 4 juni 2012 klockan 10:57


Föräldrarnas utbildningsnivå har ett starkt samband med barnens skolresultat när man tittar på niornas slutbetyg. Nu lanserar vi en visualisering där du själv kan se hur det sambandet ser ut för skolorna där du bor.


Grafiken visar alla skolor med årskurs 9 i Sverige. Varje linje representerar en skolas resultat och färgerna visar föräldrarnas olika utbildningsnivåer. Grönt betyder hög utbildningsnivå, gul medel och röd låg.

I Skolpejl har vi valt att visa statistik för varje skola som rör lärare, prov och betygsresultat. Men bakom denna statistik finns det många faktorer som påverkar skolornas resultat.

Analyser som Skolverket har gjort visar att den allra viktigaste faktorn för vad ett barn får för slutbetyg är föräldrarnas utbildningsnivå. Vi har därför valt att göra en visualisering som visar detta samband.

I visualiseringen kan du se hur varje skolas genomsnittliga meritvärde har förändrats från 1998 till 2011, och dess samband med föräldrarnas utbildning.
Mera.....

No comments:

Post a Comment